Hide

Het renaissanceslot

Het renaissanceslot van Beaufort is gebouwd door baron Jean de Beck, een Luxemburger die in hoog aanzien stond. Jean Beck is geboren in 1588 in Luxemburg-Grund en was de zoon van een uit Saarburg (Lotharingen) stammende bode van de Luxemburgse provinciale raad. Hij was van bescheiden komaf, maar is dankzij een succesvolle militaire loopbaan snel opgeklommen.